SEKKU
PENTA_001
PENTA_002
PENTA_003
MIKI
SUGAR
STEM
FISH
KITSUTSUKI
GASSHOU
HEPTA
PENTA_004
KOBU
SNOW MONSTERS
GOGYO
SORA
SEED
ZU
SEKKUSEKKU.htmlshapeimage_33_link_0
PENTA_001PENTA_001.htmlshapeimage_34_link_0
PENTA_002PENTA_002.htmlshapeimage_35_link_0
PENTA_003PENTA_003.htmlshapeimage_36_link_0
MIKIMIKI.htmlshapeimage_37_link_0
SUGARSUGAR.htmlshapeimage_38_link_0
STEMSTEM.htmlshapeimage_39_link_0
FISHFISH.htmlshapeimage_40_link_0
KITSUTSUKIKITSUTSUKI.htmlshapeimage_41_link_0
GASSHOUGASSHOU.htmlshapeimage_42_link_0
HEPTAHEPTA.htmlshapeimage_43_link_0
PENTA_004PENTA_004.htmlshapeimage_44_link_0
KOBUKOBU.htmlshapeimage_45_link_0
SNOW MONSTERSshapeimage_46_link_0
GOGYOGOGYO.htmlshapeimage_47_link_0
SORASORA.htmlshapeimage_48_link_0
SEEDSEED.htmlshapeimage_49_link_0
ZUZU.htmlshapeimage_50_link_0
SNOW MONSTERS
<SNOW MONSTERS>はコンクリート製の花器です。
コンクリートは黒い土と白い雪の接点のような素材、土の荒れたテクスチャーを持ちながら氷のようなシャープさを表現できる素材です。三角形を基本にした多面体の構成は、六角形の雪の結晶が変形しながら舞い落ちる軌跡を形態化すると同時に、雪を割って大地から伸びようとする植物の成長エネルギーを表現しています。
BASE/VASE
BASE/VASEBASE_VASE.htmlshapeimage_55_link_0